Hieronder is een overzichtelijke weergave te zien van een groot gedeelte van hoofdstuk 7 van het boek Human Resource Management. Hierin is te zien dat een goede afstemming van beloning bestaat uit 2 onderdelen, namelijk: de interne afstemming en de externe afstemming. De interne afstemming omvat 2 methodes, de functiegebaseerde methode en de persoonsgebaseerde methode. De functie gebaseerde methode is weer opgedeeld in 3 soorten. De rangschikkingsmethode, de classificatiemethode en de puntenmethode. De persoonsgebaseerde methode bestaat uit 2 soorten, de skill-based methode en de competency-based methode.

Voor de externe afstemming wordt er gekeken naar 3 factoren: de mate van concurrentie, de financiële gezondheid en het afstemmen van een beloningssysteem. Factor 1 bevat 5 theoriën die aangehouden kunnen worden om de mate van concurrentie te bepalen. Factor 3 is op te delen in 5 stappen. De eerste stap bestaat daarbij uit 3 soorten loonbeleid, namelijk de match, lag en lead vormen.