Samenvatting “Arbeidsmarkt” voor de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool te Groningen. In dit document zijn de hoofdstukken 1,2,3,4,5,6,7,8,10 en 12 samengevat met daarbij 4 artikelen genaamd: re-integratie, participatiewet, inclusieve organisaties en duurzaam arbeidsmarkt vergt grote veranderingen. De hoofdstukken 9, 11 en 13 ONTBREKEN in deze samenvatting.